Mgr. Lýdia Stehurová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Čadca, evidujeme 1 767 pojednávaní a 2 023 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 404 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 22 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 9 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 634 – 638. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 6 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 54,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 55
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 30

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 643,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 349 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 226 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 64,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 122,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 96.346,31 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena opatrovníka Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiad. podielov.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 9.113,49 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 9.113,49 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Predbežné prejednanie sporu, odstránenie prekážok a zákaz… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, ustanovenie opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.