JUDr. Denisa Cviková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 122 pojednávaní a 760 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nové Zámky, evidujeme 138 pojednávaní a 132 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 6 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 5
 • Prieťahy pred pridelením veci – 5

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 589 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 20 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 20 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 389 – 410. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 65,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 52
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 34

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 179,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 68 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 54 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 79,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 135,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Akciová spoločnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 17.768,71 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 39 472,25 € Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, uverejnenie tlačovej opravy Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 10076,76 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 10 264,24 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 112.244,90 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3837,26 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 276,72 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie sumy 1.015,- Eur Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 273,6 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 116.965,53 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 21550 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie predbežného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 29874,52 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 876,82 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3837,26 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 112.244,90 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, uverejnenie tlačovej opravy Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti uznesenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 13.087,73 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.