Mgr. Alena Čakváriová

 1. Active judge at the court Krajský súd Bratislava, we register 393 hearings and 226 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava II, we register 1,821 hearings and 1,253 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1050 days in the period and was assigned on average 81 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 17.5 from 40 possible points and ranked on 542 – 556. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 11.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 61.1% of cases. The average in the same agenda is 67.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 149
 • Number of Affirmed Decisions – 91

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.1% of cases. The average in the same agenda is 7.6%.

Of the total number of the judge's judgements 3.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 316 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 261 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 136 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 52.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 97.7% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 625 days and on average was assigned 172 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 90
 • Number of confirmed judgements – 47

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 194 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 139 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 71 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 36,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 112% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 370 – 384. mieste. Za kvalitu získal 4,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Zastavený nápad v agende C z dôvodu vybavovania agendy P.
 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil 2x na vzdelávacej aktivite. Poskytnutý údaj je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie SR.
 • 2012 – Sudca mal zastavený nápad do odd. C, V ostatných oddeleniach nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca sa 1x zúčastnil vzdelávacej aktivity organizovanej Justičnou akadémiou a 1x vzdelávacej aktivity v máji 2011 v Omšení, organizovanou Krajským súdom Bratislava; 2012 – Sudca sa zúčastnil 2x na vzdelávacej aktivite. Poskytnutý údaj je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie SR.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2011 – sudca sa 1x zúčastnil vzdelávacej aktivity organizovanej Justičnou akadémiou a 1x vzdelávacej aktivity v máji 2011 v Omšení, organizovanou Krajským súdom Bratislava
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad; 2012 – Sudca mal zastavený nápad do odd. C, V ostatných oddeleniach nemal znížený nápad. ; 2013 – Zastavený nápad v agende C z dôvodu vybavovania agendy P.
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad

Published judgements

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce, Zrušujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na určenie vyživovacej… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a ÚPP na čas… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na rozvod manželstva a… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy výkonu… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného a zvýšenie… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, ÚPP Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Rozvod manželstva + ÚPP Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva bez… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.