Krajský súd Trnava Vajanského 2, 917 83 Trnava

At the court there are 56 judges working.

For the court we register 21,931 hearings and 28,937 judgements.

Overall 4th at most fined court out of 8 regional courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 7,446€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Trnava
Vajanského 2
917 83 Trnava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anton Jaček a podpredseda je JUDr. Eva Behranová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

207

220

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

615

JUDr. Eva Behranová

podpredseda

272

329

Mgr. Fedor Benka

sudca

210

1 567

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

105

364

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

1 756

1 940

JUDr. Ľubomír Bundzel, ml.

sudca

0

0

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

134

276

Mgr. Eva Krošlák Cmerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 839

1 270

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

234

104

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

217

191

JUDr. Róbert Foltán

sudca

645

1 242

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

151

505

JUDr. Martin Holič

sudca

934

647

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 505

1 314

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

133

306

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

127

JUDr. Anton Jaček

predseda

18

62

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

2 006

1 329

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

232

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

341

537

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

325

173

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 665

531

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

427

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mária Košťálová

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

128

1 120

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

344

104

JUDr. Branislav Krivošík

sudca

0

0

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 565

1 862

Mgr. Jozef Mačej

sudca

415

844

Mgr. Pavol Macháč

sudca

274

0

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

131

61

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

130

92

Mgr. Michal Novotný

sudca

215

117

JUDr. Jozef Pikna

sudca

352

0

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Réves

sudca

328

0

JUDr. Andrea Sátorová

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Sládok

sudca

1 160

345

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

916

572

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 271

1 255

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

397

218

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

126

249

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 435

478

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

133

605

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

155

264

JUDr. Simona Vráblová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

264

321

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

207

220

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

615

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

285

266

JUDr. Eva Behranová

podpredseda

272

329

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

815

1 079

Mgr. Fedor Benka

sudca

210

1 567

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

162

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

105

364

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

1 756

1 940

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

134

276

Mgr. Dušan Čimo

sudca

421

711

Mgr. Eva Krošlák Cmerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 839

1 270

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

234

104

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

217

191

JUDr. Róbert Foltán

sudca

645

1 242

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

151

505

JUDr. Martin Holič

sudca

934

647

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

951

1 176

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 505

1 314

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

133

306

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

127

JUDr. Anton Jaček

predseda

18

62

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

2 006

1 329

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

232

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

341

537

JUDr. Ľuboš Jurkovič

sudca

189

63

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

325

173

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 665

531

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

427

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mária Košťálová

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

128

1 120

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

344

104

JUDr. Branislav Krivošík

sudca

0

0

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 565

1 862

Mgr. Jozef Mačej

sudca

415

844

Mgr. Pavol Macháč

sudca

274

0

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

131

61

JUDr. Ján Mihal

sudca

615

354

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

130

92

JUDr. PhD. Andrea Moravčíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Novotný

sudca

215

117

JUDr. Jozef Pikna

sudca

352

0

JUDr. Anna Pohančeníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Réves

sudca

328

0

JUDr. Andrea Sátorová

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Sládok

sudca

1 160

345

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

916

572

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 271

1 255

JUDr. Daniela Šramelová

sudkyňa

658

336

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

397

218

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

126

249

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 435

478

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

133

605

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

155

264

Vladimír Vlček

sudca

275

90

JUDr. Simona Vráblová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

264

321

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Rodina a mládež
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba 0627890402019 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – Mgr. Monika Kadlicová
  Navrhovateľ – R. T.
  Odporca – F. X.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba 101307342/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Róbert Foltán a Mgr. Monika Kadlicová
  Navrhovateľ – Z. U.
  Odporca – H. F.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. SK/0367/99/2019 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Róbert Foltán a Mgr. Monika Kadlicová
  Navrhovateľ – Q. C.
  Odporca – A. N.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba 5502-3/2020-BA zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – Mgr. Monika Kadlicová
  Navrhovateľ – E. M.
  Odporca – H. V.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. SK/0357/99/2018 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Róbert Foltán a Mgr. Monika Kadlicová
  Navrhovateľ – M. Q.
  Odporca – X. C.
Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .