Krajský súd Trnava Vajanského 2, 917 83 Trnava

At the court there are 71 judges working.

For the court we register 26,235 hearings and 35,035 judgements.

Overall 4th at most fined court out of 8 regional courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 7,446€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Trnava
Vajanského 2
917 83 Trnava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anton Jaček a podpredseda je JUDr. Daniel Ilavský.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

450

455

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

571

628

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

905

454

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

447

465

Mgr. Fedor Benka

sudca

452

1 731

JUDr. Jana Benkovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

325

541

Mgr. Simona Brngálová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

2 194

2 246

JUDr. Ľubomír Bundzel, ml.

sudca

0

0

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

379

525

Mgr. Eva Krošlák Cmerová

hosťujúca sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

2 111

1 533

JUDr. Peter Duman

sudca

180

65

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

762

220

JUDr. Róbert Foltán

sudca

1 065

1 547

JUDr. Andrea Hadnagyová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ondrej Hertel

hosťujúci sudca

0

0

JUDr. Dominika Horváthová

sudkyňa

22

0

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

952

1 210

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 887

1 529

JUDr. Daniel Ilavský

podpredseda

327

479

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

133

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

2 102

1 375

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

248

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

619

663

JUDr. Anton Jaček

predseda

157

88

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

613

307

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

430

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 690

566

JUDr. Andrej Kolárik

hosťujúci sudca

0

0

JUDr. Andrea Kondllová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mária Košťálová

hosťujúca sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

135

1 148

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

783

253

JUDr. Branislav Krivošík

hosťujúci sudca

0

0

JUDr. Pavol Laczo

sudca

2 005

2 137

Mgr. Pavol Macháč

sudca

704

151

Mgr. Jozef Mačej

sudca

624

986

JUDr. Ján Mihal

sudca

631

379

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

333

316

JUDr. Blanka Podmajerská

sudkyňa

0

8

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Pollák

sudca

250

74

JUDr. Ladislav Réves

sudca

729

53

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

1 183

771

JUDr. Pavol Sládok

sudca

1 160

365

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 470

1 521

JUDr. Kristína Srnková

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

988

402

Mgr. Matúš Staríček

sudca

42

9

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dušan Szabó

sudca

181

48

Mgr. Simona Szabó

hosťujúci sudca

0

0

JUDr. Andrea Sátorová

hosťujúca sudkyňa

0

0

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 439

504

JUDr. Erika Tischlerová

sudkyňa

209

46

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

347

349

JUDr. Simona Vráblová

hosťujúca sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

417

587

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

0

9

JUDr. Táňa Šefčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

324

428

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

20

13

JUDr. Martin Žovinec

sudca

924

523

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

450

455

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

571

628

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

905

454

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

447

465

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

815

1 080

Mgr. Fedor Benka

sudca

452

1 731

JUDr. Jana Benkovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

164

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

325

541

Mgr. Simona Brngálová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

2 194

2 246

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

379

525

Mgr. Eva Krošlák Cmerová

hosťujúca sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

2 111

1 533

JUDr. Peter Duman

sudca

180

65

Mgr. Maroš Fekete

sudca

78

0

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

762

220

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

299

272

JUDr. Róbert Foltán

sudca

1 065

1 547

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

171

541

JUDr. Andrea Hadnagyová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ondrej Hertel

hosťujúci sudca

0

0

JUDr. Martin Holič

sudca

952

674

JUDr. Dominika Horváthová

sudkyňa

22

0

Mgr. Monika Hrašnová

sudkyňa

13

112

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

952

1 210

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 887

1 529

JUDr. Daniel Ilavský

podpredseda

327

479

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

133

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

2 102

1 375

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

248

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

619

663

JUDr. Anton Jaček

predseda

157

88

JUDr. Ľuboš Jurkovič

sudca

189

65

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

613

307

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

430

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 690

566

JUDr. Andrej Kolárik

hosťujúci sudca

0

0

JUDr. Andrea Kondllová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mária Košťálová

hosťujúca sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

135

1 148

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

783

253

JUDr. Branislav Krivošík

hosťujúci sudca

0

0

JUDr. Pavol Laczo

sudca

2 005

2 137

Mgr. Pavol Macháč

sudca

704

151

Mgr. Jozef Mačej

sudca

624

986

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

200

168

JUDr. Ján Mihal

sudca

631

379

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

333

316

JUDr. PhD. Andrea Moravčíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Novotný

sudca

217

119

JUDr. Jozef Pikna

sudca

366

0

JUDr. Blanka Podmajerská

sudkyňa

0

8

JUDr. Anna Pohančeníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Pollák

sudca

250

74

JUDr. Ladislav Réves

sudca

729

53

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

1 183

771

JUDr. Pavol Sládok

sudca

1 160

365

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 470

1 521

JUDr. Kristína Srnková

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

988

402

Mgr. Matúš Staríček

sudca

42

9

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dušan Szabó

sudca

181

48

Mgr. Simona Szabó

hosťujúci sudca

0

0

JUDr. Andrea Sátorová

hosťujúca sudkyňa

0

0

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 439

504

JUDr. Erika Tischlerová

sudkyňa

209

46

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

142

635

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

347

349

Vladimír Vlček

sudca

275

93

JUDr. Simona Vráblová

hosťujúca sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

417

587

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

0

9

Mgr. Dušan Čimo

sudca

421

716

JUDr. Táňa Šefčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Daniela Šramelová

sudkyňa

659

345

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

324

428

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

20

13

JUDr. Martin Žovinec

sudca

924

523

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rodina a mládež
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Martin Žovinec
  Obžalovaný – E. W.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 102793692/2022 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Róbert Foltán
  Navrhovateľ – V. E.
  Odporca – M. X.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – Mgr. Kristína Ferencziová
  Obžalovaný – C. A.
 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Batisová
  Obžalovaný – I. Q.
 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Batisová
  Obžalovaný – I. U.
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Martin Žovinec
  Obžalovaný – F. W.
 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Batisová
  Obžalovaný – T. E.
 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Martin Žovinec
  Obžalovaný – M. B.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Stanislavská
  Obžalovaný – Z. K.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .