JUDr. Gabriela Dúbravková

 1. Active judge at the court Okresný súd Žilina, we register 3,196 hearings and 2,410 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 25 years, 4 - ročný mandát.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 3
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1461 days in the period and was assigned on average 16 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 25 from 40 possible points and ranked on 156 – 178. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 71.7% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 403
 • Number of Affirmed Decisions – 289

An appeal against the judge's judgements is filed in 16.4% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 4.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 267.3 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 156 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 101 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 64.7% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 204.8% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1058 days in the period and was assigned on average 19 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 23.5 from 40 possible points and ranked on 286 – 303. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 73.5% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 325
 • Number of Affirmed Decisions – 239

An appeal against the judge's judgements is filed in 17.7% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 4.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 327 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 545 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 176 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 32.3% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 105.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 627 days and on average was assigned 165 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 63% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 162
 • Number of confirmed judgements – 102

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 19% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 360 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 390 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 204 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 48,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 113,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 15,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 621 – 630. mieste. Za kvalitu získal 5 z 15 možných bodov, za efektivitu 10,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – nebol znížený nápad
 • 2012 – nebol znížený nápad
 • 2011 – 2
 • 2011 – 2

Published judgements

 1. Rozsudok – Rozvod
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Rozvod
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Rozvod
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zvýšenie výživného… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že žalobca je… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vrátenie daru Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada ušlého zisku Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zvýšenie výživného… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4 037,44 EUR s… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zapretie otcovstva Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zrušenie darovacej… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o náhradu škody vo… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na určenie príspevku na… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vyporiadanie… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na určenie výživného na… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2687,59 Eur s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 333,50 €… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žiadosť o zrušenie výživného Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na určenie príspevku na… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vrátenie daru Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.