JUDr. Emília Horňáková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Senica, evidujeme 2 759 pojednávaní a 4 603 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1462 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 33 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 16.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 539 – 548. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 50% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 140
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 70

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 205,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 131 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 60 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 45,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 134,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1033 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 26 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 18 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 525 – 541. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 0 z 15 bodov
 • Efektivita – 18 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 43% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 79
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 34

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 164 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 315 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 75 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 23,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 103,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 602 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 93 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 45,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 22
 • Počet potvrdených odvolaní – 10

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 148 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 87 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 29 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 27,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 108,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 164 – 177. mieste. Za kvalitu získal 6 z 15 možných bodov, za efektivitu 19 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – Odborná konferencia – súdny exekútor a vymožiteľnosť práva (1 deň).
 • 2011 – Odborná konferencia – súdny exekútor a vymožiteľnosť práva (1 deň).
 • 2011 – Funkcia predsedníčky okresného súdu.
 • 2011 – Funkcia predsedníčky okresného súdu.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok bez odôvodnenia – Bezpodielové…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zrušenie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmluva o dielo Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu za… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vrátenie daru Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena opatrovníka Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena opatrovníka Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie PR - 6775,-… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie spornej skutočnosti z… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR -… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie neplatnosti Dohody o… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava styku otca Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do výchovy starej… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie PR- 139,18… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného k plnoletým… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena zverenia Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.