JUDr. Viera Malinowska

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívny predseda na súde Okresný súd Malacky, evidujeme 2 880 pojednávaní a 2 064 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie slabé.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z obchodnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z obchodnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 74.18% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 182 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 32.91%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 1356 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 131 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je horšia než priemer.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 73.509. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 416 nevybavených vecí. Z nich 18.51% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je horšia než priemer.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 17817,69 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3 082,00 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5676 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Predbežné prejednanie sporu, o zaplatenie 50000 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na určenie neplat.zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti zmluvy +… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz o 61384,02 Eur… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz 760,80 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.