JUDr. Viera Malinowska

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Malacky, evidujeme 2 816 pojednávaní a 2 000 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok pre zmeškanie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok pre zmeškanie – Zmluva o úvere
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz o 61384,02 Eur… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz 5.658,58 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz 413,37 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 117272,85 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5 995,66 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 70669,34 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR 71 729,82 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4364,99 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, odstránenie stavby a vypratanie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz 5.658,58 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 20432,2 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz o 61384,02 Eur… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4364,99 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Predbežné prejednanie sporu, návrh na určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1640,91 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, európske konanie vo veciach s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz 25.580,84 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 988,29 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.