JUDr. Viera Malinowska

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Malacky, evidujeme 2 522 pojednávaní a 1 673 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz 2 293 708,42… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 112 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 24.405,81 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 20.024,00 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 6974,91 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zaplatenie sumy… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2542,74 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2257,44 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz 98.540,- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 261,76 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 2 000,00 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1459,48 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 660,92 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz 25.580,84 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz 98.540,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody vo výške 150… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 4980,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 717,68 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.