JUDr. Ingrid Kišacová, PhD.

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 48 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  Poznámka: .
 2. Neaktívna predseda na súde Okresný súd Topoľčany, evidujeme 697 pojednávaní a 240 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 763 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 22 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 30.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 22 – 27. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 86,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 75
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 65

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 19,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 68,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 26 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 3 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 11,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 90,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Trestné činy proti republike
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie OP Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie KP Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obžalovenej Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovanej Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie OP a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obžalovenej Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obžalovenej Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, sťažnosť obžalovaného Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie OP a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Iné podanie Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Iné podanie Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie OP Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Iné podanie Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.