JUDr. Yvetta Dzugasová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 1 365 pojednávaní a 783 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie, Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Darovacia zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 7.051,64 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava styku a vzájomný návrh… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 552,75 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, urč. neplatnosti výpovede… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.663,64 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť zmluvy o prevode… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 119.000,- Eur… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.