JUDr. Katarína Krochtová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bardejov, evidujeme 1 370 pojednávaní a 1 060 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 8 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014 a 2013.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o vypratanie bytu Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhadu škody Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 304,33 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2993,8 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o primerané finančné… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 1 853,96… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na zrušenie a… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie priebehu hranice… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie bezúročnosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie,že úver je bezúročný… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5630 Eur Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o náhradu škody na… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2750,35 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1145,81 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.