JUDr. Katarína Krochtová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bardejov, evidujeme 631 pojednávaní a 344 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 5 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014 a 2013.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Vlastníctvo bytov a nebytových…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, na zapretie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie priebehu hranice… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zriadenie vecného bremena (… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie hodnoty… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 24576,36 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neprijateľnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1760,25 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 52.303,14 Kč s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2607,26 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zriadenie vecného bremena (… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozhodnutie súdu o výpoveď… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Vyhlásenie rozsudku, o úpravu užívania spoločnej veci Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozhodnutie súdu o výpoveď… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nariadenie predbežného… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4.122,75 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.