JUDr. Katarína Krochtová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bardejov, evidujeme 1 110 pojednávaní a 789 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 7 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014 a 2013.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 102.678,99 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o vypratanie bytu Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhadu škody Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 316328 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o náhradu škody vo výške… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, odporovacia žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM s návrhom na… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 6114,75 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zaplatenie 2000,075,-€… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie pohľadávky… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie priebehu hranice… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4344,- Eur Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 15 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 304,33 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2109,94 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3339,39 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.