JUDr. Katarína Krochtová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bardejov, evidujeme 764 pojednávaní a 527 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 6 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014 a 2013.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4.661,90 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 325,95 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 24896 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu mzdy Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1 928,12 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na výživné manželky Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie veci Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhadu škody Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 900,00 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie vlastníctva… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3319,39 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 983,73 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, na ochranu osobnosti a náhradu… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1 392,44 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody (vylúč. z… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o vysporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, na zapretie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie spoluvlastníctva… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.