JUDr. Katarína Krochtová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bardejov, evidujeme 603 pojednávaní a 344 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 5 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014 a 2013.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Vlastníctvo bytov a nebytových…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie rozsahu dedičstva s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 102.678,99 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2607,26 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nariadenie predbežného… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 8 956,54 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody na zdraví s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o vysporiadanie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie priebehu hranice… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4.122,75 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie hodnoty… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 174.83 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neprijateľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, na zapretie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 7.365,83 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 322.72 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.