JUDr. Miroslav Šedivec

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Revúca, evidujeme 1 566 pojednávaní a 2 494 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 5 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 781 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 46 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 317 – 344. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 65,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 58
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 38

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 121,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 79 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 32 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 40,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 107,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do výchovy a určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného na mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do výchovy a určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 156,20 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku starých rodičov… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, O zaplatenie 200,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, O zaplatenie 124,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5 000 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zmenu rozhodnutia o… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1 512,16 €Đ s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1409,41 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, O zaplatenie 6,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 700,- € Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, prejednanie novoobjaveného… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba (24.04.2019) Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného na mal. deti Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1 568,04 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmena o úpravu styku + súhlas… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.