JUDr. Ján Šulgan

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Lučenec, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Veľký Krtíš, evidujeme 2 593 pojednávaní a 1 786 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 9 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 777 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 27 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 17.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 506 – 524. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 57,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 92
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 53

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 196,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 98 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 43 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 43,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 87,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 338 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 28 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 23.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 286 – 303. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 0 z 15 bodov
 • Efektivita – 23.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 32,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 31
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 10

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 136 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 298 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 56 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 18,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 127,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok bez odôvodnenia – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zhabanie vecí Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, uloženie ochranného… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ján Šulgan
  Obžalovaný – O. J.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P 212/1 písm.e, §20 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ján Šulgan
  Obžalovaný – N. T.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, P194/1, odsek 2 písmeno… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Z189/1, Z189/2, P194/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ján Šulgan
  Obžalovaný – N. E.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ján Šulgan
  Obžalovaný – Y. I.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P207/1, P207/3 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ján Šulgan
  Obžalovaný – K. D.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, schválenie dohody o vine… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ján Šulgan
  Obžalovaný – F. S.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, P360/1, odsek 2 písmeno… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ján Šulgan
  Obžalovaný – B. F.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obnova konania Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ján Šulgan
  Obžalovaný – P. E.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, dohoda o vine a treste Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ján Šulgan
  Obžalovaný – R. S.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, ochranné liečenie Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Z 208/1 písm.a, písm. b… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ján Šulgan
  Obžalovaný – U. T.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Z200/1,2 písm.b Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ján Šulgan
  Obžalovaný – O. N.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P 212/1 písm.e, §20 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ján Šulgan
  Obžalovaný – I. O.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P 289/3 písm. c Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ján Šulgan
  Obžalovaný – V. O.
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Z189/1, Z189/2, P194/1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ján Šulgan
  Obžalovaný – B. Z.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Z 355/2 písm. a, 3 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.