JUDr. Boris Brondoš

 1. Active judge at the court Krajský súd Košice, we register 94 hearings and no judgements.
 2. Active judge at the court Okresný súd Košice I, we register 1,795 hearings and 1,651 judgements.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1517 days in the period and was assigned on average 17 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 18.5 from 40 possible points and ranked on 464 – 477. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 11 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 67.8% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 143
 • Number of Affirmed Decisions – 97

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.3% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 444.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 129 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 98 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 76% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 182.8% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1116 days in the period and was assigned on average 20 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 21.5 from 40 possible points and ranked on 367 – 389. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 12.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 72.9% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 85
 • Number of Affirmed Decisions – 62

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.1% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 355 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 521 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 206 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 39.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 99.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 675 days and on average was assigned 209 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 67,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 49
 • Number of confirmed judgements – 33

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 370 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 461 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 171 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 34,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 89% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 385 – 401. mieste. Za kvalitu získal 10,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 10,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 0
 • 2013 – 0
 • 2013 – 0
 • 2013 – 0

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, odstránenie neoprávnenej… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3.894,- EUR s prísl. Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie absolútnej neplatnosti… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.018,26 EUR s prísl. Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 636,11 EUR s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti zmluvy Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3.730,92 EUR s prísl. Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 6.190,40 EUR s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.