JUDr. Lenka Bowker

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 1 668 pojednávaní a 1 179 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 572 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 13 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 317 – 344. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 69,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 86
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 60

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 443,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 175 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 139 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 79,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 282,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.262,94 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 13.823,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť právneho úkonu +… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2.880,- EUR s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že žalobcovia nie sú… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 11.912,19 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 15.682,06 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nemajetkovej ujmy v… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že poškodenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckého práva… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 51,6 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, bezdôvodné obohatenie Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 10.751,51 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.