JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Michalovce, evidujeme 2 045 pojednávaní a 1 754 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Iné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie manželského výživného Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného pre… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného pre… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, N á v r h matky na úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, priznanie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva zomretého… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.