JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Michalovce, evidujeme 2 377 pojednávaní a 2 019 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na určenie otcovstva… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, výživné Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyslovenie splnenia podmienok… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, výživné pre dospelé dieťa Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zrušenie výživného… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, povolenie uzavrieť manželstvo Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, osvojenie mal. Diany… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiad.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, priznanie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie manželského výživného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.