Mgr. Peter Garaj

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Nové Zámky, evidujeme 3 063 pojednávaní a 3 238 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 20 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1512 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 19 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 156 – 178. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 73,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 480
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 351

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 14,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 153,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 113 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 66 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 58,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 164% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1065 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 22 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 27.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 119 – 133. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 74,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 386
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 287

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 15,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 163 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 381 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 131 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 34,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 105,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 640 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 190 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 54,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 74
 • Počet potvrdených odvolaní – 40

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 266 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 275 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 252 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 67,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 117,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 600 – 606. mieste. Za kvalitu získal 6,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 9,5 z 25.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 150 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníctva k motor. vozidlu a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 503,84 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 336,92 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neexistencie dlhu s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 193.793,51 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie za užívanie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vrátenie daru Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 102,85… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody spôsobenej… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 46,32 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 752,96… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 3.572,26… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.