Mgr. Silvia Lesňáková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 958 pojednávaní a 984 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 601 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 32 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 24.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 179 – 200. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 72,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 65
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 47

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 132,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 97 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 53 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 54,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 131,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 158 TRZ Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 348/1 písm. d)… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 326 ods.1 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa §284 ods.1 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa §221 ods.1 TRZ Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 289 ods.1 TRZ Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na povolenie obnovy… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 217 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 157 ods. 1, 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 194 ods. 1, 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 194 ods.1, 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 212 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 212 ods.2 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 326 ods.1 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa §284 ods.1 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 211 ods. 1 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.