JUDr. Lenka Augustínová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 1 398 pojednávaní a 1 155 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 423 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 14 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 285 – 316. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 78,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 33
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 26

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 320,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 167 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 86 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 51,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 118% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6027,59 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 415,68 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 918,14 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3395,58 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zriadenie vecného bremena Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zrušenie a… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2821,7 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2005,4 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 8799,84 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 179,84 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 807,7 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 138,13 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.