JUDr. Peter Kubej

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 1 483 pojednávaní a 818 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Pracovné právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Pracovné právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Pracovné právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť skončenia pracovného… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 12.500,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 779,31 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 2 786,40 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 400,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť okamžitého skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 37316,35 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie neplatnosti dodatku k… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 5389,99 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť okamžitého skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, pre porušenie zásady rovnakého… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie neplatnosti dodatku k… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť okamžitého skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť skončenia pracovného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 73142,48 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie primeraného… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.