Mgr. Martin Bauer

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Martin, evidujeme 1 509 pojednávaní a 1 111 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 378 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 16 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 16.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 539 – 548. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 0 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 45,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 24
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 11

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 184,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 57 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 20 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 35,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 141,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, uloženie povinnosti odstrániť… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1859,54 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 20000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada za bolesť Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie hnuteľných vecí Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti zmluvy a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 10218 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, ochrana dobrého mena a povesti Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckého práva… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, NO - neplatnosť zmluvy a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o ochranu dobrej povesti… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 800,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada za bolesť Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 281,09 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 20000 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 214,2 Eur Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.