Mgr. Martin Bauer

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Martin, evidujeme 1 321 pojednávaní a 965 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 378 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 16 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 16.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 539 – 548. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 0 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 45,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 24
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 11

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 184,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 57 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 20 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 35,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 141,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3491,36 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti zmluvy a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3704,84 Eur Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o ochranu dobrej povesti… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 4 036,02 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1859,54 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 999,39 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 13 137,70 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1 626,37 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.018,34 Eu Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 792 Eur Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1395,38 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 15547,06 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2527,18 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.074,52 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.