JUDr. Mikuláš Géczi

 1. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Lučenec, evidujeme 2 208 pojednávaní a 2 540 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014 a 2013.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1538 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 41 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 285 – 316. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 10 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 82% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 161
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 132

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 341,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 131 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 103 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 78,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 130,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1087 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 35 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 33 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 15 – 17. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 18 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 89,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 95
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 85

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 210 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 351 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 87 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 24,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 112,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 649 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 88 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 395 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 212 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 118 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 52,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 68,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – Do 31.03.2012 predseda okresného súdu. Od 01.04.2012 pozastavený nápad z dôvodu preradenia na občianskoprávnu agendu do 31.05.2012. Od 02.06.2012 preložený na občianskoprávne oddelenie.
 • 2012 – 0 dní
 • 2011 – predseda okresného súdu ; 2012 – Do 31.03.2012 predseda okresného súdu. Od 01.04.2012 pozastavený nápad z dôvodu preradenia na občianskoprávnu agendu do 31.05.2012. Od 02.06.2012 preložený na občianskoprávne oddelenie.; 2013 – –––
 • 2011 – predseda okresného súdu
 • 2011 – 0; 2012 – 0 dní; 2013 – –––
 • 2011 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5 522,55 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1100,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1 572,88 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1 788,57 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4089,32 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 10 505,01 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5 522,55 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3 952,10 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 800,64 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.