JUDr. Ľubica Mojžišová

  1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 5 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne vynesené súdne rozhodnutia.

Budúce pojednávania

  1. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

  1. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

  2. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zrušenie oddlženia pre… Pojednávanie prebehlo dňa

  3. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie oddĺženia Pojednávanie prebehlo dňa

  4. Pojednávanie a rozhodnutie Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.