JUDr. Jozef Šulek

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 80 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 1 909 pojednávaní a 1 726 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 363 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 33 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 113 – 132. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 75% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 44
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 33

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 272,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 282 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 197 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 69,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 201,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:1878-2/2019-BA zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – R. Z.
  Odporca – S. O.
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 80030171540 z 22.6.2020 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – Z. X.
  Odporca – F. P.
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 101310268/2019 z 30.5.2019 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – I. Z.
  Odporca – Z. H.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 100251343/2020 z 23.1.2020 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – F. A.
  Odporca – S. Z.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 100251185/2020 z 23.1.2020 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – I. G.
  Odporca – G. E.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 101528339/2019 z 21.6.2019 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – W. B.
  Odporca – X. K.
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 101528261/2019 z 21.6.2019 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – K. Q.
  Odporca – O. Q.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zdržanie sa zásahov do… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada za užívanie parcely Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 100779828/2020 z 17.4.2020 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – X. H.
  Odporca – V. W.
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 100251412/2020 z 23.1.2020 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – V. T.
  Odporca – K. E.
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 100250821/2020 z 23.1.2020 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – Y. J.
  Odporca – D. N.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 101994394/2017 z 19.9.2017 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – O. Q.
  Odporca – M. Q.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 102587303/2019 z 12.11.2019 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – G. S.
  Odporca – G. P.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 100139334/2019 z 11.1.2019 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – C. I.
  Odporca – B. W.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 102244734/2019 z 25.9.2019 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – G. B.
  Odporca – W. P.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – W. P.
  Odporca – N. Q.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 340208/2019 z 14.6.2019 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – I. T.
  Odporca – T. E.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 101310268/2019 z 30.5.2019 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – C. F.
  Odporca – Y. C.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.