Mgr. Jana Mičeková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Galanta, evidujeme 1 859 pojednávaní a 1 720 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Iné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok pre zmeškanie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok pre zmeškanie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 19149,57 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3300 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1 530,70 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3 550,00 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 70000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 9448,85 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, neúčinnosť darovacej zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zrušenie a vypor.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie veci Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie, že… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 9448,85 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 310,5 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 094,10 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 6136,93 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.