Mgr. Jana Mičeková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Galanta, evidujeme 1 272 pojednávaní a 1 362 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Iné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, NO + návrh na zverenie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod manželstva +… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na úpravu práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na NO Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva a… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zverenie dieťaťa do… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na určenie otcovstva a… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Žiadosť o prinavrátenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na pozbavenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zverenie dieťaťa do… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na NO Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na určenie otcovstva a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.