Mgr. Linda Anovčinová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 707 pojednávaní a 475 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Darovacia zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva a určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva a určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2.400,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena zverenia + NO Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Náhrada škody z ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR o zaplatenie 50,- €… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR o zaplatenie 190,76… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť právneho úkonu +… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR o zaplatenie 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie PR o zaplatenie 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie PR o zaplatenie 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR o zaplatenie 811,66… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.