Mgr. Linda Anovčinová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 1 377 pojednávaní a 1 454 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť úverovej zmluvy +… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody na zdraví vo… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, ŽALOBA o nahradenie prejavu… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva + ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, odstránenie stavby Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy styku otca s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 5… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 18… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ž A L O B A o určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ž A L O B A o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výchovného opatrenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že nehnuteľnosť… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana práv spotrebiteľa… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že úver je… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.