JUDr. Lucia Kuzmová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 1 731 pojednávaní a 1 064 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že do dedičstva… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného na… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 13277,27 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 45241,6 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie priebehu hranice o… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 14616,07 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na ochranu osobnosti a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 13277,27 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 14616,07 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapretie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 9.093,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zapretie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 383,2 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.