JUDr. Alena Hudecová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 84 pojednávaní a 39 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 1.571,50 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 630,32 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 2.912,02 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na manželku Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 18.015,74 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 76,17 € Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 105 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 1.680,10 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.