Mgr. Marta Hrenčuková

 1. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Rožňava, evidujeme 4 408 pojednávaní a 4 101 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1529 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 145 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 317 – 344. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 65,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 98
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 64

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 133,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 143 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 50 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 35% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 106,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1085 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 109 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 26.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 153 – 167. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 19 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 65,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 70
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 46

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 122 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 143 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 34 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 23,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 100,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 655 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 220 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 43
 • Počet potvrdených odvolaní – 27

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 84 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 95 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 21 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 20,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 99,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 29,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 43 – 45. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 19,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 1 pracovný deň účasť na seminári
 • 2012 – Účasť na seminári – 1 pracovný deň.; 2013 – 1 pracovný deň účasť na seminári
 • 2012 – Účasť na seminári – 1 pracovný deň.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o úpravu výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o úpravu výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nariadenie náhradnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o úpravu výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vrátenie spôsobilosti Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.