JUDr. Štefan Hrvola

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 623 pojednávaní a 295 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžal. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, dovolanie GP SR Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžal. a OP Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie OP Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžal. a OP Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, odňatie a prikázanie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie OP Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obžalovanej Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžal. a OP Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obžalovanej Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie OP Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, dovolanie GP SR Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.