JUDr. Štefan Hrvola

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 423 pojednávaní a 182 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Život a zdravie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Štefan Hrvola
  Obžalovaný – Ivan Veselý
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, na plnenie o náhradu majetkovej škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, súdny poplatok Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, na plnenie o náhradu majetkovej škody na… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu majetkovej škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, na plnenie o náhradu majetkovej škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, súdny poplatok Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, na plnenie o náhradu majetkovej škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, súdny poplatok Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, na plnenie o náhradu majetkovej škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.