Mgr. Vlasta Huljaková

 1. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 471 pojednávaní a 621 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 637 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 142 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 71% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 93
 • Počet potvrdených odvolaní – 66

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 274 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 228 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 176 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 65,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 139,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 299 – 317. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – skončenie výkonu sudcu od 01. 09. 2013
 • 2013 – skončenie výkonu sudcu od 01. 09. 2013
 • 2013 – Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov – 1. časť / 2013/KEP/5, 06.03.2013,KS v BB, Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní / 2013/KSP/68, 24.09.2013,ÚPV Banská Bystrica
 • 2012 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Technika pojednávania,konanie na súde,kontradiktórnosť civilného procesu/2012/KSP/113,8.11.2012,UPV BB,
 • 2011 – 15.03.2011 – Aplikačné problémy O.s.p., ÚPV B.Bystrica, 14.11.2011 – Poistné zmluvy ÚPV B.Bystrica; 2012 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Technika pojednávania,konanie na súde,kontradiktórnosť civilného procesu/2012/KSP/113,8.11.2012,UPV BB,; 2013 – Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov – 1. časť / 2013/KEP/5, 06.03.2013,KS v BB, Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní / 2013/KSP/68, 24.09.2013,ÚPV Banská Bystrica
 • 2011 – 15.03.2011 – Aplikačné problémy O.s.p., ÚPV B.Bystrica, 14.11.2011 – Poistné zmluvy ÚPV B.Bystrica

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie, O 451,80 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, O zrušenie BSM za trvania manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, 40,90 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, 882,79 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, 740,11 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, 991,74 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Neúčinnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, 372,94 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, 50,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, 2 481,47 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.