JUDr. Milan Husťák

 1. Active judge at the court Krajský súd Košice, we register 680 hearings and no judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Košice I, we register 1,930 hearings and 632 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 12 years.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1545 days in the period and was assigned on average 67 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 18.5 from 40 possible points and ranked on 464 – 477. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 54.3% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 186
 • Number of Affirmed Decisions – 101

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.2% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 5.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 108.9 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 71 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 36 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 50.7% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 116.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 665 days and on average was assigned 74 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 45,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 44
 • Number of confirmed judgements – 20

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 154 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 77 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 66 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 73,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 150% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 219 – 232. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 17 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 21.–22.1.2013 Kontradiktórnosť hlavného pojednávania 20..21.5.2013 Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest.
 • 2013 – 21.–22.1.2013 Kontradiktórnosť hlavného pojednávania 20..21.5.2013 Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest.
 • 2012 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 31.7.2012 1SprR/32/2012 bolo pozastavené prideľovanie vecí do tohto súdneho oddelenia v období od 1.8. do 10.8.2012 z dôvodu rovnomernosti zaťaženia sudcov
 • 2012 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 31.7.2012 1SprR/32/2012 bolo pozastavené prideľovanie vecí do tohto súdneho oddelenia v období od 1.8. do 10.8.2012 z dôvodu rovnomernosti zaťaženia sudcov

Published judgements

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Pv 137/21 - § 194… Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2Pv 593/15 - § 212… Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 291/15 - § 20, §… Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Pv 300/16 - § 222 ods.… Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 323/20 - § 188… Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 4Pv 288/16 - § 221 ods.… Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Kv 1/17 - § 276 ods.… Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 4Pv 163/2017 - § 189… Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 63/20 - § 213 ods. 1… Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 3Pv 255/20 - § 194… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.