JUDr. Milan Husťák

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 680 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 1 930 pojednávaní a 634 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 13 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1545 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 67 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 18.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 464 – 477. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 54,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 186
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 101

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,1%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 108,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 71 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 36 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 50,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 116,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 665 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 74 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 45,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 44
 • Počet potvrdených odvolaní – 20

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 154 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 77 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 66 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 73,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 150% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 219 – 232. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 17 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 21.–22.1.2013 Kontradiktórnosť hlavného pojednávania 20..21.5.2013 Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest.
 • 2013 – 21.–22.1.2013 Kontradiktórnosť hlavného pojednávania 20..21.5.2013 Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest.
 • 2012 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 31.7.2012 1SprR/32/2012 bolo pozastavené prideľovanie vecí do tohto súdneho oddelenia v období od 1.8. do 10.8.2012 z dôvodu rovnomernosti zaťaženia sudcov
 • 2012 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 31.7.2012 1SprR/32/2012 bolo pozastavené prideľovanie vecí do tohto súdneho oddelenia v období od 1.8. do 10.8.2012 z dôvodu rovnomernosti zaťaženia sudcov

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Pv 137/21 - § 194… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2Pv 593/15 - § 212… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 291/15 - § 20, §… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Pv 300/16 - § 222 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 323/20 - § 188… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 4Pv 288/16 - § 221 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Kv 1/17 - § 276 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 4Pv 163/2017 - § 189… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 63/20 - § 213 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 3Pv 255/20 - § 194… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.