JUDr. Daniel Ilavský

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 62 pojednávaní a 237 rozhodnutí.
 2. Neaktívny podpredseda na súde Okresný súd Galanta, evidujeme 1 289 pojednávaní a 1 296 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 14 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 590 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 237 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 56,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 74
 • Počet potvrdených odvolaní – 42

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 291 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 275 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 85 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 26% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 83,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 331 – 345. mieste. Za kvalitu získal 7,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Nápad znížený o 20% z dôvodu funkcie podpredsedu súdu.
 • 2013 – 05.06.2013 – 07.06.2013 – celokrajské stretnutie sudcov 06.11.2013 – dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní 09.12.2013 – 10.12.2013 – vyhľadávanie, výklad a aplikácia práva Európskej únie
 • 2012 – – z dôvodu vykonávania funkcie podpredsedu súdu; 2013 – Nápad znížený o 20% z dôvodu funkcie podpredsedu súdu.
 • 2012 – – z dôvodu vykonávania funkcie podpredsedu súdu
 • 2011 – 2.3. – 3.3.2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – metodické minimum. Sudcovská tvorba práva ( projekt NFM).; 2013 – 05.06.2013 – 07.06.2013 – celokrajské stretnutie sudcov 06.11.2013 – dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní 09.12.2013 – 10.12.2013 – vyhľadávanie, výklad a aplikácia práva Európskej únie
 • 2011 – 2.3. – 3.3.2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – metodické minimum. Sudcovská tvorba práva ( projekt NFM).

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené, Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené, Zmenené, Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené, Zmenené, Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5.794,20 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu práv a povinností… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníctva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 606,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5.794,20 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Odporovacia žaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 398,94 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 87,27 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.