JUDr. Daniel Ilavský

 1. Active vice chairman at the court Krajský súd Trnava, we register 254 hearings and 420 judgements.
 2. Inactive vice chairman at the court Okresný súd Galanta, we register 1,289 hearings and 1,332 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 16 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 590 days and on average was assigned 237 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 56,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 74
 • Number of confirmed judgements – 42

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 291 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 275 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 85 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 26% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 83,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 331 – 345. mieste. Za kvalitu získal 7,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Nápad znížený o 20% z dôvodu funkcie podpredsedu súdu.
 • 2013 – 05.06.2013 – 07.06.2013 – celokrajské stretnutie sudcov 06.11.2013 – dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní 09.12.2013 – 10.12.2013 – vyhľadávanie, výklad a aplikácia práva Európskej únie
 • 2012 – – z dôvodu vykonávania funkcie podpredsedu súdu; 2013 – Nápad znížený o 20% z dôvodu funkcie podpredsedu súdu.
 • 2012 – – z dôvodu vykonávania funkcie podpredsedu súdu
 • 2011 – 2.3. – 3.3.2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – metodické minimum. Sudcovská tvorba práva ( projekt NFM).; 2013 – 05.06.2013 – 07.06.2013 – celokrajské stretnutie sudcov 06.11.2013 – dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní 09.12.2013 – 10.12.2013 – vyhľadávanie, výklad a aplikácia práva Európskej únie
 • 2011 – 2.3. – 3.3.2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – metodické minimum. Sudcovská tvorba práva ( projekt NFM).

Published judgements

 1. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia, Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Náhrada škody
  Iná povaha rozhodnutia, Potvrdzujúce, Zrušujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Odmietajúce odvolanie, Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Konkurz
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 158,30 € s prísl. Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 158,30 € s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 39.500,76 € s prísl. Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 829,10 € s prísl. Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že žalobca je… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, dopĺňacom rozsudku - o určenie… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neúčinnosti právnych… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.964,20 € s prísl.… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 690,47 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 39.500,76 € s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.