JUDr. Daniela Baranová

 1. Active judge at the court Okresný súd Prešov, we register 4,374 hearings and 2,981 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1442 days in the period and was assigned on average 35 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 18 from 40 possible points and ranked on 478 – 505. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 12 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 61.2% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 219
 • Number of Affirmed Decisions – 134

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.6% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 4.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 586.6 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 225 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 173 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 76.9% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 233.3% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1009 days in the period and was assigned on average 36 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 16.5 from 40 possible points and ranked on 576 – 590. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 7.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 70.7% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 116
 • Number of Affirmed Decisions – 82

An appeal against the judge's judgements is filed in 9% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 2.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 491 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 615 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 205 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 33.3% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 78.3% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 608 days and on average was assigned 82 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 70,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 79
 • Number of confirmed judgements – 56

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 13% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 432 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 232 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 76 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 29,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 75,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 431 – 437. mieste. Za kvalitu získal 7,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 6
 • 2012 – od 1.1.2012 do 31.3.2012 a od 1.7.2012 do 14.10.2012 zastavený nápad v agende Cb – z dôvodu rovnometného zaťaženia od 15.10.2012 do 31.12.2012 zastavený nápad v agendách K,R,NcKR, CBi – z dôvodu rovnomerného zaťaženia
 • 2012 – od 1.1.2012 do 31.3.2012 a od 1.7.2012 do 14.10.2012 zastavený nápad v agende Cb – z dôvodu rovnometného zaťaženia od 15.10.2012 do 31.12.2012 zastavený nápad v agendách K,R,NcKR, CBi – z dôvodu rovnomerného zaťaženia
 • 2012 – 8
 • 2011 – 6; 2012 – 8; 2013 – 6
 • 2011 – 6

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2 403,3 Eur s… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.200,50 Eur s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.725,51 Eur s… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3 451,57 Eur s… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3 000 Eur s… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3 000 Eur s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3 161,87 Eur s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3 000 Eur s… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3 275,96 Eur s… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3 057,81 Eur s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 4,- Eur s prísl. Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 774,01 EUR s… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 150 Eur s… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 33,- EUR s prísl. Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 742,76 Eur s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2 861.35 EUR s… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 936,40 Eur s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 10.463,78 € s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 16.038,8 EUR s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.