JUDr. Viera Kandriková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 655 pojednávaní a 560 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2012 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 282 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 84 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 90,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 42
 • Počet potvrdených odvolaní – 38

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 0 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 0 prípadov. Priemer bol 238.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 8.3.2013 zastavený nápad – od 1.4.2013 sudkyňa Krajského súdu Prešov
 • 2013 – 8.3.2013 zastavený nápad – od 1.4.2013 sudkyňa Krajského súdu Prešov
 • 2012 – 5
 • 2012 – 5

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Opravné uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zdržanie sa zásahov do… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 222,43 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 781,02 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 2113.16 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 233,33 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 702,- Eur Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie práva užívania k… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie výživného pre plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zvýšenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu a práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1 213,00 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o primerané finančné… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 171,00 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie platnosti závetu Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, čo do zvyšku žaloby Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.