JUDr. Zuzana Bartalská

 1. Active judge at the court Okresný súd Bratislava V, we register 2,986 hearings and 738 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

 • , .

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1298 days in the period and was assigned on average 101 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 20 from 40 possible points and ranked on 389 – 410. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 12.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 66.7% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 177
 • Number of Affirmed Decisions – 118

An appeal against the judge's judgements is filed in 8% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 2.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 223.9 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 184 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 100 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 54.3% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 100% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 645 days and on average was assigned 102 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 63
 • Number of confirmed judgements – 39

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 272 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 167 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 102 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 60% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 105,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 253 – 268. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Seminár – 2 dni
 • 2013 – Seminár – 2 dni

Published judgements

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba - § 189/1… Hearing will be held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na povolenie obnovy… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing will be held on

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba§156/1,§364/1a Hearing will be held on

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba§ 188/1,/2c Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba - § 276/1, 4, §… Hearing will be held on

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 276/1,4 Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 221/1,3a Hearing will be held on

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 213/1,4a Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba §156/1 Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba§ 345/1 Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba § 352/1 Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba - § 207/1,3c Hearing was held on

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba § 207/1 Hearing was held on

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba - § 172/1c,d… Hearing was held on

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba Hearing was held on

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba § 368/1,2 369/1… Hearing was held on

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba - § 188/1,2b,c… Hearing was held on

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.