JUDr. Marcel Kirnág

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bardejov, evidujeme 4 732 pojednávaní a 3 127 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 12 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 3

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1014 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 41 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 9 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 716 – 721. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 6 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 50% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 178
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 89

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 505 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 826 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 424 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 51,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 76% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 3 a prieťahy pred pridelením veci 2.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 616 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 189 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 44,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 106
 • Počet potvrdených odvolaní – 47

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 432 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 437 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 236 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 46,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 85,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 10,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 700 – 705. mieste. Za kvalitu získal 3 z 15 možných bodov, za efektivitu 7,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 30.10.–31.10.13–Stará Lesná–Celokrajský vzdelávací seminár organizovaný KS Prešov určený pre sudcov prešovského kraja
 • 2012 – 22.11. – 23.11.2012 – pracovné stretnutie sudcov Štrbské pleso–PATRIA
 • 2011 – Projekt "Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva európskej únie justičnými orgánmi Slovenskej republiky" – ESĽP v Štrasburgu a ESD v Luxemburgu – 3 dni Spoločné zasadnutie obchodnoprávneho a občianskoprávneho kolégia –KS Prešov –1 deň; 2012 – 22.11. – 23.11.2012 – pracovné stretnutie sudcov Štrbské pleso–PATRIA; 2013 – 30.10.–31.10.13–Stará Lesná–Celokrajský vzdelávací seminár organizovaný KS Prešov určený pre sudcov prešovského kraja
 • 2011 – Projekt "Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva európskej únie justičnými orgánmi Slovenskej republiky" – ESĽP v Štrasburgu a ESD v Luxemburgu – 3 dni Spoločné zasadnutie obchodnoprávneho a občianskoprávneho kolégia –KS Prešov –1 deň
 • 2011 – 0
 • 2011 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok pre uznanie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1940,32 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5.574,61 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 14.816,65 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6.516,11 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúč. z 5C 44/2013 Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4.008,92 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 609,94 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5000 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 188,68 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zapretie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1940,32 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5.574,61 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu mzdy Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na pozbavenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčená z 4C 1002/01 Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zmenu výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.