Mgr. Nina Kollárová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Poprad, evidujeme 1 452 pojednávaní a 642 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 041 pojednávaní a 1 162 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 15 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1098 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 79 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 18 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 478 – 505. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 62,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 58
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 36

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 499,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 219 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 169 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 77,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 228,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 894 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 68 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 13 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 668 – 676. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 7 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 61,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 44
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 27

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 604 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 341 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 175 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 51,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 99% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 516 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 179 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 29
 • Počet potvrdených odvolaní – 18

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 839 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 522 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 313 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 58,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 94,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 13,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 659 – 662. mieste. Za kvalitu získal 10 z 15 možných bodov, za efektivitu 3,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Seminár – 4
 • 2012 – Seminár – 12
 • 2011 – seminár – 8; 2012 – Seminár – 12; 2013 – Seminár – 4
 • 2011 – seminár – 8

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Pracovné právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vrátenie daru Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti časti… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, priznanie majetku na… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.062,28 € r s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie istiny s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 18 295,02 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2.312,36 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody vo výške… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2.000,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2.600,-- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie veci a prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadenie zaniknutého BSM… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nahradenie prejavu vôle na… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie naplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody - ušlej mzdy… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.