JUDr. Marek Kotora

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 594 pojednávaní a 470 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Michalovce, evidujeme 650 pojednávaní a 564 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 15 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1026 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 12 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 13.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 663 – 667. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 9 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 55,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 79
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 44

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 188 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 65 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 65 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 100% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 70% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 634 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 121 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 50% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 44
 • Počet potvrdených odvolaní – 22

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 341 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 258 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 148 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 53% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 102,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 585 – 594. mieste. Za kvalitu získal 5 z 15 možných bodov, za efektivitu 11,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 25.3. – 27.3.2013 – Anglický jazyk – právnická terminológia (Justičná akadémia SR) 17.6. – 21.6.2013 – Jazykové vzdelávanie – Legal English (Španielska justičná škola v spolupráci s EJTN, Alicante, Španielsko) 26.9. – 27.9.2013 – seminár: Charta základných práv EÚ v praxi (organizuje ERA, Krakow, Poľsko) 6.11. – 8.11.2013 – Anglický jazyk – právnická terminológia (Justičná akadémia SR)
 • 2012 – 21.3. – 23.3.2012 – Seminár anglického jazyka – právnická terminológia (Justičná akadémia SR) 7.5. – 8.5.2012 – Seminár organizovaný Európskou akadémiou práva (ERA) – o antidiskriminačnom práve EÚ – problematika rovného postavenia mužov a žien (Nenecko, Trier) 15.10. – 26.10.2012 – výmenná stáž v Slovinsku pre súdne orgány organizovaná európskou organizáciou – European Judicial Training Network so sídlom v Bruseli v spolupráci s Justičnou akadémiou SR 6.12.2012 – odborný seminár sudcov (Krajský súd v Košiciach)
 • 2011 – 22.–24.8.2011 – vzdelávacie podujatie anglický jazyk – právna terminológia – 3 pracovné dni 19.–21.10.2011– vzdelávacie podujatie anglický jazyk– právna terminológia – 3 pracovné dni 23.–25.11.2011– seminár civilno–právny prostredníctvom EUROPEAN JUDICIAL TRAINING NEWORK – 3 pracovné dni ; 2012 – 21.3. – 23.3.2012 – Seminár anglického jazyka – právnická terminológia (Justičná akadémia SR) 7.5. – 8.5.2012 – Seminár organizovaný Európskou akadémiou práva (ERA) – o antidiskriminačnom práve EÚ – problematika rovného postavenia mužov a žien (Nenecko, Trier) 15.10. – 26.10.2012 – výmenná stáž v Slovinsku pre súdne orgány organizovaná európskou organizáciou – European Judicial Training Network so sídlom v Bruseli v spolupráci s Justičnou akadémiou SR 6.12.2012 – odborný seminár sudcov (Krajský súd v Košiciach); 2013 – 25.3. – 27.3.2013 – Anglický jazyk – právnická terminológia (Justičná akadémia SR) 17.6. – 21.6.2013 – Jazykové vzdelávanie – Legal English (Španielska justičná škola v spolupráci s EJTN, Alicante, Španielsko) 26.9. – 27.9.2013 – seminár: Charta základných práv EÚ v praxi (organizuje ERA, Krakow, Poľsko) 6.11. – 8.11.2013 – Anglický jazyk – právnická terminológia (Justičná akadémia SR)
 • 2011 – 22.–24.8.2011 – vzdelávacie podujatie anglický jazyk – právna terminológia – 3 pracovné dni 19.–21.10.2011– vzdelávacie podujatie anglický jazyk– právna terminológia – 3 pracovné dni 23.–25.11.2011– seminár civilno–právny prostredníctvom EUROPEAN JUDICIAL TRAINING NEWORK – 3 pracovné dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Pavol Naď a JUDr. Petra Vysaníková
  Navrhovateľ – R. N.
  Odporca – E. Y.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.KaPO… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Pavol Naď a JUDr. Petra Vysaníková
  Navrhovateľ – L. W.
  Odporca – G. R.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozhod. č. KaPO 1N… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Pavol Naď a JUDr. Petra Vysaníková
  Navrhovateľ – A. T.
  Odporca – Y. G.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č. KaPO… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Pavol Naď a JUDr. Petra Vysaníková
  Navrhovateľ – P. F.
  Odporca – N. Y.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č. KaPO… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Pavol Naď a JUDr. Petra Vysaníková
  Navrhovateľ – X. O.
  Odporca – C. M.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Pavol Naď a JUDr. Petra Vysaníková
  Navrhovateľ – S. G.
  Odporca – M. D.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Pavol Naď a JUDr. Petra Vysaníková
  Navrhovateľ – I. Q.
  Odporca – D. Q.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Pavol Naď a JUDr. Petra Vysaníková
  Navrhovateľ – R. L.
  Odporca – G. W.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia ČDK.:… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Marek Kotora
  Navrhovateľ – S. Z.
  Odporca – H. D.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia ČAS.:… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Marek Kotora
  Navrhovateľ – J. Z.
  Odporca – K. S.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Marek Kotora
  Navrhovateľ – Q. B.
  Odporca – Y. Q.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.:… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Marek Kotora
  Navrhovateľ – J. G.
  Odporca – O. E.
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Tatiana Sabadošová a JUDr. Pavol Tkáč
  Navrhovateľ – K. J.
  Odporca – C. Q.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Tatiana Sabadošová a JUDr. Pavol Tkáč
  Navrhovateľ – I. Z.
  Odporca – H. A.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Tatiana Sabadošová a JUDr. Pavol Tkáč
  Navrhovateľ – F. C.
  Odporca – O. U.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Tatiana Sabadošová a JUDr. Pavol Tkáč
  Navrhovateľ – A. Q.
  Odporca – I. V.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Tatiana Sabadošová a JUDr. Pavol Tkáč
  Navrhovateľ – O. Z.
  Odporca – P. F.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Pavol Naď a JUDr. Petra Vysaníková
  Navrhovateľ – E. I.
  Odporca – O. N.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Pavol Naď a JUDr. Petra Vysaníková
  Navrhovateľ – J. H.
  Odporca – M. A.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Pavol Naď a JUDr. Petra Vysaníková
  Navrhovateľ – E. V.
  Odporca – D. S.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.