JUDr. Ján Kováč

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 4 211 pojednávaní a 2 114 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1518 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 31 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 14 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 581 – 593. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 50,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 310
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 156

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,5%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 426,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 332 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 232 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 69,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 195,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1110 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 30 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 11.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 692 – 698. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 8.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 50,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 211
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 106

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 470 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 700 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 227 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 32,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 76,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 668 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 132 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 43,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 97
 • Počet potvrdených odvolaní – 42

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 304 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 224 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 79 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 27,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 83,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 578 – 584. mieste. Za kvalitu získal 2,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 3x.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 3x.
 • 2011 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 40.835,97 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Náhrada škody spôsobenú… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 1.120,66 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 2.241,67 eur… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 325,95 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 3.239,84 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva a úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.