JUDr. Lenka Kováčová

 1. Active vice chairman at the court Krajský súd Nitra, we register 235 hearings and 90 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Nitra, we register 640 hearings and 541 judgements.
  Note: - od 1. apríla 2016 do 31. marca 2017 je dočasne pridelená na KS v Nitre.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2021

None

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 880 days in the period and was assigned on average 58 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 27 from 40 possible points and ranked on 134 – 152. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 21 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 62.6% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 115
 • Number of Affirmed Decisions – 72

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.4% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 3.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 222 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 45 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 0 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 0% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 121.3% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 613 days and on average was assigned 78 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 51,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 76
 • Number of confirmed judgements – 39

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 14,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 113 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 52 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 0 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 0% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 110 – 118. mieste. Za kvalitu získal 5,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 21,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 6x.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 5x.; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 6x.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 5x.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. ; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Published judgements

 1. Uznesenie – Majetok
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Majetok
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Trestný čin §145/1… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nitra
  Judge – JUDr. Lenka Kováčová
  Defendant – A. G.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, dohoda o vine a treset Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nitra
  Judge – JUDr. Lenka Kováčová
  Defendant – T. X.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaných Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie OP a… Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie OP a… Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie OP Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie OP a… Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh MS SR na uznanie… Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.