JUDr. Lenka Kováčová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 41 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 2. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 633 pojednávaní a 551 rozhodnutí.
  Poznámka: - od 1. apríla 2016 do 31. marca 2017 je dočasne pridelená na KS v Nitre.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 613 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 78 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 51,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 76
 • Počet potvrdených odvolaní – 39

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 14,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 113 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 52 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 0 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 0% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 110. – 118. mieste. Za kvalitu získal 5,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 21,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 6x.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 5x.; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 6x.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 5x.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. ; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 348/1d) TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Lenka Kováčová
  Obžalovaný – Maroš Kudry
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, trestný čin - §360/1, §360e/2 TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Lenka Kováčová
  Obžalovaný – Sergej Firkaľ
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Dohoda o vine a treste Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Lenka Kováčová
  Obžalovaný – Ľubomír Mikláš
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Trestný čin §201/1, TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Lenka Kováčová
  Obžalovaný – Roman Kováč
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 149/1,2a) TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Lenka Kováčová
  Obžalovaný – Vladimír Rafael
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 348/1d) TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Lenka Kováčová
  Obžalovaný – Maroš Kudry
 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Trestný čin §201/1, TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Lenka Kováčová
  Obžalovaný – Roman Kováč
 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Trestný čin §9, §250/1, §250/5… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Lenka Kováčová
  Obžalovaný – Peter Hargaš
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Trestný čin §294/1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Lenka Kováčová
  Obžalovaný – Jozef Fazekaš
 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, trestný čin - §212f/2, §212b/3 TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Lenka Kováčová
  Obžalovaný – Milan Kotlár
 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Dohoda o vine a treste Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Lenka Kováčová
  Obžalovaný – Ľubomír Mikláš
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Trestný čin - § 348/1d) TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Lenka Kováčová
  Obžalovaný – Maroš Kudry
 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Trestný čin §294/1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Lenka Kováčová
  Obžalovaný – Jozef Fazekaš
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.