JUDr. Lenka Kováčová

 1. Aktívna podpredseda na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 235 pojednávaní a 89 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 639 pojednávaní a 541 rozhodnutí.
  Poznámka: - od 1. apríla 2016 do 31. marca 2017 je dočasne pridelená na KS v Nitre.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 880 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 58 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 134 – 152. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 21 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 62,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 115
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 72

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 222 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 45 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 0 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 0% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 121,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 613 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 78 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 51,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 76
 • Počet potvrdených odvolaní – 39

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 14,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 113 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 52 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 0 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 0% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 110 – 118. mieste. Za kvalitu získal 5,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 21,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 6x.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 5x.; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 6x.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 5x.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. ; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Majetok
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Majetok
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, dohoda o vine a treset Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Lenka Kováčová
  Obžalovaný – T. X.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaných Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie OP a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie OP a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie OP Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie OP a… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh MS SR na uznanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.