JUDr. Helena Kožíková

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava I, we register 49 hearings and 34 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava IV, we register 103 hearings and 297 judgements.
  Note: od 1. apríla 2014 má prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z.
 1. The judge has been nominated to function for more than 24 years, 4 - ročný mandát.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 2 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 442 days and on average was assigned 201 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 40
 • Number of confirmed judgements – 21

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – 0
 • 2012 – 0

Published judgements

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Ochrana osobnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie, Určenie neplatnosti výpovede z pracov. pomeru Hearing was held on

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 600000 Sk s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie, Určenie neplatnosti právneho úkonu -… Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Návrh na zrušenie a vysporiadanie pod.… Hearing was held on

 5. Pojednávanie, žaloba Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 110. - € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Ochranu osobnosti s náhradou nemajetkovej… Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Uverejnenie odpovede, ochranu osobnosti a… Hearing was held on

 9. Pojednávanie, žaloba Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Určenie neplatnoti právneho úkonu - Darovacej… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.