JUDr. Ondrej Krajčo

 1. Active judge at the court Krajský súd Bratislava, we register 404 hearings and 346 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 519 days and on average was assigned 176 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 78,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 105
 • Number of confirmed judgements – 82

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 780 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 361 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 118 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 29% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 74,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 535 – 544. mieste. Za kvalitu získal 10 z 15 možných bodov, za efektivitu 7,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – – Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP v termíne 14.06.2012 – 15.06.2012 – 2 dni – Seminár sudcov obvodu Krajského súdu v Bratislave v termíne 21.06.2012 – 22.06.2012 – 2 dni – Výklad právnych úkonov a náseldky ich vád (s osobitným akcentom na ochranu spotrebiteľa), seminár v rámci projektu APVV v termíne 12.11.2012 – 3.11.2012 – 2 dni
 • 2011 – Seminár – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – 2 dni – poslucháč Seminár – Poistné zmluvy v praxi – 1 deň – poslucháč; 2012 – – Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP v termíne 14.06.2012 – 15.06.2012 – 2 dni – Seminár sudcov obvodu Krajského súdu v Bratislave v termíne 21.06.2012 – 22.06.2012 – 2 dni – Výklad právnych úkonov a náseldky ich vád (s osobitným akcentom na ochranu spotrebiteľa), seminár v rámci projektu APVV v termíne 12.11.2012 – 3.11.2012 – 2 dni
 • 2011 – Seminár – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – 2 dni – poslucháč Seminár – Poistné zmluvy v praxi – 1 deň – poslucháč

Published judgements

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Pracovné právo
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Spoluvlastníctvo
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti darovacej… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť skončenia PP Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť právneho úkonu… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 13 499,36 € Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu nemajetkovej ujmy v… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neexistencie právneho… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie PR pre 500,- Eur s… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie a vysporiadanie… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie bezpodielového… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 5 530,11 eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.