JUDr. Eva Behranová

 1. Active vice chairman at the court Krajský súd Trnava, we register 299 hearings and 344 judgements.
  Note: .
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Malacky, we register 453 hearings and 782 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 527 days and on average was assigned 246 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 99
 • Number of confirmed judgements – 61

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 856 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 732 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 336 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 43,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 85% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 10,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 700 – 705. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 4 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Nápad nebol znížený.
 • 2013 – 2 dni školenie agenda P
 • 2012 – Profes. etika sudcu – 2 dni Ochrana osob. judik . EGIP – 2 dni Striedavá osobná starostlivosť – 1 deň
 • 2011 – 0; 2013 – Nápad nebol znížený.
 • 2011 – 0; 2012 – Profes. etika sudcu – 2 dni Ochrana osob. judik . EGIP – 2 dni Striedavá osobná starostlivosť – 1 deň; 2013 – 2 dni školenie agenda P
 • 2011 – 0
 • 2011 – 0

Published judgements

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Nájomná zmluva
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.128,86 € s prísl. Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti darovacej… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod a úpravu práv a… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, obmedzenie spôsobilosti na… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod a úpravu práv a… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie bezúročnosti a… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmenu zverenia maloletého… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie neodkladného… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.176,58 € s prísl. Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.166,20 € s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.