JUDr. Eva Behranová

 1. Aktívna podpredseda na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 238 pojednávaní a 304 rozhodnutí.
  Poznámka: .
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Malacky, evidujeme 453 pojednávaní a 780 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 527 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 246 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 99
 • Počet potvrdených odvolaní – 61

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 856 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 732 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 336 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 43,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 85% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 10,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 700 – 705. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 4 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Nápad nebol znížený.
 • 2013 – 2 dni školenie agenda P
 • 2012 – Profes. etika sudcu – 2 dni Ochrana osob. judik . EGIP – 2 dni Striedavá osobná starostlivosť – 1 deň
 • 2011 – 0; 2013 – Nápad nebol znížený.
 • 2011 – 0; 2012 – Profes. etika sudcu – 2 dni Ochrana osob. judik . EGIP – 2 dni Striedavá osobná starostlivosť – 1 deň; 2013 – 2 dni školenie agenda P
 • 2011 – 0
 • 2011 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zamietnutí návrhu na… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, ochranu osobnosti a náhradu… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť výpovede a náhradu… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 715,40 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1 150 000 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva a o… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.