Marián Kusý

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Trnava, we register 1,501 hearings and 991 judgements.

Indicators for 2021

None

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 862 days in the period and was assigned on average 98 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 14 from 40 possible points and ranked on 650 – 662. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 6.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 65.8% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 114
 • Number of Affirmed Decisions – 75

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.7% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 415 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 343 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 149 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 43.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 49.9% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 651 days and on average was assigned 66 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 49,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 53
 • Number of confirmed judgements – 26

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 80 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 40 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 31 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 59,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 108,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 253 – 268. mieste. Za kvalitu získal 5 z 15 možných bodov, za efektivitu 18 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2011 – 25.–27.5. –3 – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč; 2012 – –; 2013 – –
 • 2011 – 25.–27.5. –3 – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč

Published judgements

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, návrh na schválenie… Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, preradenie do ústavu s… Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prepustenie z ochrannej… Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, pokračovanie v ochrannom… Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, návrh na schválenie… Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na schválenie… Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na schválenie… Hearing was held on

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.