JUDr. Edita Kušnírová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Rožňava, evidujeme 2 647 pojednávaní a 3 068 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 26 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 3

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1459 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 25 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 32.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 13 – 15. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 88,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 428
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 380

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 15,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 223,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 140 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 92 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 65,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 229% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1038 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 27 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 27.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 119 – 133. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 82,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 198
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 163

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 409 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 744 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 404 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 54,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 141,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 627 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 220 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 78,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 74
 • Počet potvrdených odvolaní – 58

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 251 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 283 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 443 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 61% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 72,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 501 – 508. mieste. Za kvalitu získal 11 z 15 možných bodov, za efektivitu 7,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Účasť na seminári 4 pracovné dni
 • 2012 – Účasť na seminári – 4 pracovné dni.
 • 2011 – Účasť na seminári 1 pracovný deň; 2012 – Účasť na seminári – 4 pracovné dni.; 2013 – Účasť na seminári 4 pracovné dni
 • 2011 – Účasť na seminári 1 pracovný deň

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie, že nehnuteľnosť patrí… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5.383,76 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 637,40 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 665,15 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.276,19 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.824,94 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.678,42 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie, že nehnuteľnosť… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1 585,28 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.