JUDr. Miroslava Kvetková

 1. Active vice chairman at the court Okresný súd Revúca, we register 2,355 hearings and 4,025 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 8 years.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1005 days in the period and was assigned on average 42 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 25 from 40 possible points and ranked on 156 – 178. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 13 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 80.1% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 141
 • Number of Affirmed Decisions – 113

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.8% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 228.6 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 114 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 47 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 41.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 104% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 588 days in the period and was assigned on average 39 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 28 from 40 possible points and ranked on 107 – 118. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 15 out of 15 points
 • Effectivity – 13 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 92% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 87
 • Number of Affirmed Decisions – 80

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.4% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 0.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 289 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 449 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 102 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 22.7% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 81.3% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 150 days and on average was assigned 265 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 463 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 212 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 101 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 40,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 42,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 3 dni – stretnutie kontaktných bodov súdnej siete, 2 dni – účasť na vzdelávacích podujatiach, 2 dni – účasť na pracovnom stretnutí sudcov
 • 2013 – 3 dni – stretnutie kontaktných bodov súdnej siete, 2 dni – účasť na vzdelávacích podujatiach, 2 dni – účasť na pracovnom stretnutí sudcov

Published judgements

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie mal. detí + NO Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie právneho úkonu Hearing will be held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 95 462,70 € s… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zapretie otcovstva Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zmenu opatrovníka Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Žiadosť o zníženie výživného na… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, na zverenie mal. detí do os.… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do náhradnej osobnej… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o uloženie a zrušenie… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 95 462,70 € s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie mal. dieťaťa do… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 16,26 Eur s… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 156,84 € s prísl.… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 252,44 € s prísl.… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 186 Eur s prísl.… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava rodičovských práv a… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.